Her ser vi 2. nestleder og 4. kandidat på fylkestingslisten samt lokallagsleder i Tysvær KrF Gunn-Marit Lygre, stortingsrepresentant Geir S. Toskedal, møtende vara til fylkestinget og kommunepolitiker i Vindafjord Gustav Løge Fosse, ordførerkandidat for Suldal KrF og 6. kandidat på fylkestingsgruppen Svanhild Løge Skålheim samt  gruppeleder i Haugesund KrF Marit R. Brathole.
Her ser vi 2. nestleder og 4. kandidat på fylkestingslisten samt lokallagsleder i Tysvær KrF Gunn-Marit Lygre, stortingsrepresentant Geir S. Toskedal, møtende vara til fylkestinget og kommunepolitiker i Vindafjord Gustav Løge Fosse, ordførerkandidat for Suldal KrF og 6. kandidat på fylkestingsgruppen Svanhild Løge Skålheim samt gruppeleder i Haugesund KrF Marit R. Brathole. Foto: Krf

KrF avholder landsmøte denne helga

Haugalandet er godt representert på Krf sitt landsmøte denne helgen. Gunn-Marit Lygre er en av deltagerne.

INNSENDT PRESSEMEDLING

Representantene fra Haugalandet engasjerte seg godt på landsmøtet, hvor bl.a. Gustav Løge Fosse tok til orde både for Høyhastighetsbane som god distriktspolitikk; styrke ettervern, gi et verdig botilbud og meningsfulle arbeids- og aktivitetstilbud i rusbehandlingen; og økt satsning på forebygging gjennom å styrke foreldrene sine evner til å ta seg av egne barn, slik at slik at færrest mulig barn vil trenge et fosterhjem.

Svanhild Løge Skålheim tok til orde for at de nye strømkablene/ fiberkabler fra Sør-Vestlandet til Tyskland og England, sees i sammenheng med at strømnett og datakapasitet vil åpne nye muligheter for at Norge kan bli en stormakt når det gjelder internasjonale etableringer av grønne datasentra. I tillegg løftet hun tanken om frivillige også inn i skolen.

Gunn-Marit Lygre hadde fokus på støtte til bøndene og landbruket, hvor hun tok til orde for å øke matproduksjonen i Norge. Videre distriktspolitikk med fokus på overføringar som sikrar kommunane handlingsrom til å ivareta sine forpliktinger, mellom anna i forhold til liv, helse og beredskap.,

Marit Brathole ønsket et økt fokus på innholdet i eldreomsorgen med sikte på økt omsorg ved livets slutt.

Som stortingsrepresentant, vil Geir S. Toskedal som sitter i kommunalkomiteen følge opp landsmøtevedtakene knyttet til bl.a. kommunereformens samt spørsmålene knyttet til integrering og bosetting av flyktninger.

Olav Eggebø Aanonsen
Fylkessekretær, Rogaland KrF