Nattas politilogg

Her er nattas logg fra politiet.

Politilogg for Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

0045 Kjøring i alkoholpåvirket tilstand Stord
Bilfører i midten av 40 årene mistenkt for promillekjøring på Sagvåg, Stord. Blåst til over tillatt verdi. Prøve tatt. Førerkort beslaglagt. Deretter kjørt hjem.

0050 Beruset mann på Stord.
Utagerende ungdom tatt hånd om av politiet fra Jektevik. Vært innom LV for sjekk. Klarert for drukkenskapsarrest. Utagerende og ute av stand til å ta vare på seg selv.

I tidsrommet 0225 til 0330 ble til sammen 6 personer bortvist fra indre kai i Haugesund. Pålagt å holde seg borte fra sentrum frem til kl. 0800. Grunn: fulle og kranglevorne.

0500 Trafikkuhell/promillekjøring Toskatjørn Hgsd.
Melding om enslig kjøretøy i uhell ved Toskatjørn på E134. Viste seg å være kjøring i påvirket tilstand. Ingen personskade. Kun fører i bilen. Bil i østlig retning. Vært utenfor kjørebanen før den gikk over i motgående og traff autovern.
Mistenkte til prøvetaking. Bil ble tauet bort fra stedet. Beslag av førerkort.