Stadig fleire er ute og syklar. Bil + sykkel er dessverre ikke alltid bra. Det skriver NAF i en pressemelding. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Stadig fleire er ute og syklar. Bil + sykkel er dessverre ikke alltid bra. Det skriver NAF i en pressemelding. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Fortsatt farlig for syklister i trafikken

Nye tall publisert i NAF-magasinet Motor viser at seks av ti trafikanter sier at de har opplevd farlige situasjoner mellom bilister og syklister. I tillegg sier to av tre syklister at de føler seg utrygge når de sykler i veibanen. – Dette viser at vi fortsatt har en jobb å gjøre, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Situasjonen for syklister i trafikken har blitt bedre de siste årene, men fortsatt omkommer 10-12 syklister i trafikkulykker årlig. Stemmer stereotypene om rasende bilister og vågale syklister, og har de fortsatt problemer med å dele veien? Tallene i Motors undersøkelse tyder på at det er et godt stykke igjen å gå før syklister og bilister ferdes sammen i harmoni.

Undersøkelsen er utført av Respons Analyse for Motor og viser at 57 prosent av de spurte har opplevd farlige situasjoner mellom bilister og syklister i trafikken. Situasjonene oppstår som oftest når syklister ikke følger trafikkreglene eller når bilister ikke er tilstrekkelig oppmerksomme og hensynsfulle.

– Syklister kan for eksempel sykle på rødt lys, presse seg frem i trafikken eller veksle mellom fortau og veibane. Bilistene på sin side legger noen ganger ikke merke til syklistene og kjører for nærme. Noen kjører også for nærme eller blokkerer veien med vilje, sier Sagedal.

30 prosent av respondentene i Motors undersøkelse hadde opplevd en farlig situasjon mellom bil og sykkel i trafikken som syklist, og 43 prosent hadde opplevd en slik situasjon som bilist. I følge respondentene deler syklistene og bilistene skylden for at farlige situasjoner oppstår. På spørsmål om årsaken til de farlige situasjonene sier 51 prosent at syklisten ignorerte trafikkregler, 31 prosent sier syklisten presset seg frem i trafikken, 29 prosent sier bilisten ikke holdt nok avstand til syklisten, og 29 prosent sier at bilisten ikke tok nok hensyn til syklisten.

– De fleste av oss er kanskje både bilister og syklister. Vi burde ha forståelse for den andre partens situasjon. Syklister må følge trafikkreglene og huske på at de ikke er så lett synlige i trafikken. Bilistene må kjøre hensynsfullt og være oppmerksomme på syklister i trafikken, avslutter Sagedal.

Innsendt av : NAF Norges Automobil-Forbund

Faktaboks

Farlige situasjoner mellom syklister og bilister

  • 66 prosent av de som sykler sier at de føler seg svært eller litt utrygge når de sykler i veibanen.
  • 57 prosent har opplevd farlige situasjoner mellom bil og sykkel
    • 30 prosent av disse har opplevd dette som syklist
    • 43 prosent av disse har opplevd dette som bilist
    • Kilde: Undersøkelse utført av Respons Analyse for Motor. Et utvalg på 1029 personer mellom 18 og 85 år har svart.