Skal du til by´n?

Mandag og tirsdag gjennomfører distriktets 26 politihøgskolestudenter øvelser i ordenstjeneste og etterforsking i Haugesund sentrum.

Målet med øvelsene er å forberede studentene til hverdagen de vil møte når de skal ut i vakt og beredskapstjeneste ved de ulike driftsenhetene i distriktet, sier Thomas Jensen, praksisansvarlig i HSPD.
17.august mottok politidistriktet nytt kull med bachelorstudenter fra Politihøgskolen. Andre studieåret ved Politihøgskolen gjennomføres ute i politidistriktene hvor studentene under veiledning fra erfarne tjenestepersoner får prøve seg i politirollen.
Haugesund sentrum
Tradisjonelt har øvelsene blitt avholdt skjermet fra publikum. Nå ønsker Politihøgskolens opplæringsenhet i HSPD å prøve ut et nytt øvingskonsept.
– Vi ønsker å bidra positivt med uniformert tilstedeværelse i bybildet, sier Jensen. For de fleste politihøgskolestudentene er det første gang de er ute blant publikum i uniform. Forebygging gjennom aktiv tilstedeværelse og god kommunikasjon med publikum vektlegges i politiutdanningen, avslutter Jensen.