Sånn skulle det vore...
Sånn skulle det vore...

Keeperbytte lagde problem

Sander Hettervik måtte steppe inn som Skjold-keeper mot Sola 2. Det blei i det meste laget for vår malside med spelarbørs. To namn og bilete passa ikkje saman i papiravisa.

Sander hadde rett bilete og poeng, men feil namn. Det same hadde Mats Steinsland. Rett bilete og poeng, men feil namn.
Me beklagar det, men i konkurransen om å bli årets spelar i Tysvær Bygdeblad er det lagt inn rett sum. Det er det viktigaste.

Skjold speler ny kamp på måndag, når Sunde kjem til Grinde 18.30.