Stenging av vann

Vannet mellom Skeiseid og Høie sør for Dragavika blir stengt i morgen kveld den 7. okt. fra kl 22.30 til 06.00

Det kan etter at vannet er åpnet igjen, forekomme luft og misfarging i vannet.