Aibel har fått en viktig kontrakt på Kårstø. Foto: Statoil
Det har vært en alvorlig gasslekkasje på Kåstø i natt. Foto: Statoil

Aibel fikk kontrakt på Kårstø

Statoil har i dag tildelt Aibel en ny V&M-kontrakt. Gjennom den nye avtalen fortsetter Aibel med ansvar for til sammen 12 offshore-installasjoner pluss fire landanlegg, blant annet Kårstø. I tillegg ansvar for Aasta Hansteen.

Statoil har i dsag sendt ut denne pressemeldingen:

Den nye avtalen har en varighet på seks år med en opsjon på fire nye år. Aibel har beregnet kontraktsverdien til cirka 7,5 milliarder kroner pluss opsjoner. Med dette vil Aibel utføre vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på over en tredjedel av installasjonene i havet samt på fire av seks landanlegg langs norskekysten.
– Dette er en tillitserklæring for Aibel. Med ett nytt anlegg i porteføljen – i tillegg til dagens volum – sier vi oss meget godt fornøyd med tildelingen. Med Aasta Hansteen inne i kontrakten styrker vi også vår posisjon i nord, sier Jan Skogseth, konsernsjef i Aibel, og understreker at anbudsprosessen har vært grundig og profesjonell.
Tildelingen sikrer arbeidsplasser og fortsatt aktivitet ved alle Aibels kontor langs norskekysten.

Aibel får disse anleggene
Arbeidet som skal utføres i kontrakten dreier seg om vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på til sammen 13 installasjoner i Nordsjøen, Norskehavet og i Barentshavet samt på fire landanlegg. I tillegg kommer opsjonen på Njord A og B:

Kontor – Plattform/installasjon – Landanlegg
Hammerfest: Snøhvit
Harstad: Norne, Aasta Hansteen
Stjørdal:Kristin + opsjon på Njord A og B
Bergen: Oseberg A, B, D, Sør og Øst Veslefrikk A og B, Kollsnes, Sture
Haugesund: Kårstø
Stavanger: Statfjord A, B og C

Fortsatt forbedringsarbeid
Aibel og Statoil har i en lengre periode jobbet sammen for å finne bedre og mer effektive måter å løse oppgavene på. Dette har vært en nødvendig prosess for å redusere kostnader og bli en mer effektiv industri.
– Dette er den nye måten å jobbe på. Vi vil derfor fortsatt jobbe med forbedringer, blant annet gjennom internprogrammet vårt «Sikkert, godt nok og til lavest mulig pris», sier Skogseth.
Det er ventet at kontrakten vil sysselsette om lag 1.000 personer i Aibel. Den nye tildelingen vil gjelde fra 1. mars 2016. Aibel er i tillegg tildelt en Konkurranseavtale. Denne innebærer at Aibel er kvalifisert til å by på enkeltoppdrag på samtlige Statoil-installasjoner på norsk sokkel.