Korttidsplasser fjernet

Nedstrandstunet har frem til okt. 2015 hatt korttidsplasser,langtidsplasser og demensavdeling i tillegg til å være en base for hjemmesykepleien.

Korttidsplassene har vært et utmerket tilbud til pasienter, som trenger litt mer pleie enn den som kan tilbys hjemme, men er for friske til å sendes til sykehus. Omvendt har sykehuset sendt ferdig behandlete pasienter til en kortere rehabilitering til Nedstrandstunet. Dette har, så vidt jeg har forstått, brukerne og helsepersonell vært veldig fornøyd med. Dermed slapp de syke lengre transport og kunne ha sine pårørende i nærheten. At det har fungert hittil, skyldes ikke minst den dyktige tilsynslegen og det kyndige personalet.
Med den nye ordningen må alle såkalte korttidspasienter fraktes til Tysværtunet, uansett om transporten ville forringe helsetilstanden, akutt demente ville bli enda mer forvirret av ukjente omgivelser eller avstanden ville bli uoverkommelig for skrøpelige nærmeste pårørende.
Som kjent er avstanden fra Nedstrand til Aksdal mye kortere enn omvendt.
Jeg som fastlege og pårørende, som allerede smertelig har merket de «nye tider» beklager å ha mistet korttidsplassene.

Dietlind Exner Nakling