Skjermbilde 2016-03-03 kl. 12.55.37

Ung Tysvær-mann i retten for voldtekter

En ung mann frå Tysvær må i slutten av april møte i retten anklaga for å ha gjennomført voldtekt. Det er satt av fem dagar til rettsaka.

Mannen må møte i Haugaland tingrett 25. april å svare for seg i ei sak som går under straffelova sin § 192 første ledd bokstav a.
§ 192. Den som:
a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd, straffes for voldtekt med fengsel inntil 10 år. Ved vurderingen av om det er utøvd vold eller truende atferd eller om fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen, skal det legges vekt på om fornærmede var under 14 år.
Advokater i aka er Arvid Malde og Knut Magnus Haavik og bistandsadvokat er Benedicte Storhaug.
Etter det Tysvær Bygdeblad kjenner til har mannen også tidligare vore tiltalt for liknanande. Då blei han frikjend.