Broen et åpnet igjen

Karmsund bru er åpen for trafiik. Lette kjt/hengere m. stort vindfang anmodes om ikke å kjøre over før vinden har avtatt.

Det melder politiet nå klokken 16.30