Brann i Grinde

Brannmannskap fekk raskt kontroll over ein liten skogbrann i Grinde i ettermiddag.

Både brannvesen og politi var raskt på staden like ved Stemnestaden. Etter kort tid kunne politiet melde på Twitter at alt var under kontroll og at ingen eigendommer var i fare. Omlag 100 kvadratmeter skog og kratt blei svidd av.