Skal du innover?

I kveld klokka 18:00 startar Statens vegvesen å frese vekk gammal asfalt på den seks
kilometer lange strekninga E134 Knapphus-Øvre Vats.

Fresing, asfaltering, forsterking av vegen på enkelte punkt og vegmerking er ferdig om tre veker.
– Vi går i gang torsdag kveld, og arbeider til 06:00. Ingen arbeider natt til laurdag og sundag, men natt til måndag fortset arbeidet med å frese vekk gammal asfalt, fortel byggeleiar Bjørn Andersen i Statens vegvesen.
Arbeidet på E134 skjer mellom klokka 18:00 og 06:00. Det blir manuell trafikkdirigering og ledebil. Strekninga som blir frest er rundt seks kilometer. Når denne jobben er ferdig blir vegen forsterka fleire plassar. Etter det står asfalteringa for tur, før jobben blir avslutta med «nedsenka» vegmerking.
– Dette gjer vi for å hindra at vegmerkinga blir øydelagt av brøytebilar om vinteren, forklarer Andersen.
Arbeidet skal vere ferdig i løpet av veke 25/26.