Fort på 515

UP har avholdt laserkontroll på FV 515 i Skjoldastraumen mellom kl. 1730-2000. En mistet «lappen».

15 forelegg for hastighet og 1 forelegg for trimmet moped.
Oppdatert med:
1 førerkortbeslag for fart. 111 km/t i 70 sone og 1 anmeldelse for kjøring uten gyldig førerkort samt kjøring med uregistrert motorvogn