Kommentar til leserinnlegg om kommunale gebyr

Brannsjef i Tysvær kommune ønsker å kommentere leserinnlegg i Tysvær bygdeblad fra Huseiernes Landsforbund, publisert den 3. august 2016.

I leserinnlegget står det å lese at Tysvær kommune har den dyreste avgiften for feiing i Rogaland, og blant de dyreste i landet. Dette stemmer for kun ett fåtall husstander i Tysvær. Av 3.481 fyringsanlegg er det p.t. kun 46 registrerte anlegg med behov for årlig feiing, og dermed betaler kr 745,- i årlig avgift. 1.252 stk. anlegg er registrert med behov for feiing hvert 4.år, som betaler en årlig avgift inklusiv tilsyn på kr 372,- De fleste fyringsanlegg i Tysvær, 2.183 stk., er registrer med behov for feiing hvert 2. år, og betaler en årlig avgift inklusive tilsyn på kr 497,-.

Feiing og tilsyn er en tjeneste som skal gjennomføres etter behov. Det vil si at det mellom annet er mengden sot i skorsteinen som avgjør intervallet for feiing. Prisen for denne tjeneste er dermed ikke lik for alle husstander, men følger behovet for feiing, og hvor ofte feieren inspiserer og feier skorsteinen. I tillegg er tjenesten er en av flere kommunale tjenester som skal ytes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at kommunen ikke kan kreve mer i betaling enn det det faktisk koster kommunen å tilby tjenesten.

Ole-Martin Nordstrand
Brannsjef – Tysvær kommune

LES OGSÅ: https://tysver-bygdeblad.no/2016/08/03/kommunale-gebyrer/