Kommunale gebyrer

Det er gledelig å konstatere at kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing i vårt fylke er i gjennomsnittlig er over 2200,- billigere pr.år enn i landet for øvrig.

Mens kommunale gebyrer for en bolig på 120 kvm i gjennomsnittlig i Norge kosterl2.780,- pr år, koster den her i Rogaland i snitt 10.501,- pr år.
Gledelig er det også å registrere at hele 4 av de 10 rimeligste kommunene ligger i Rogaland, det er Sola, Stavanger, Sandnes og Hå.
Men det er urimelig store forskjeller i gebyrene fra kommune til kommune. De små kommunene burde gå sammen om interkommunale samarbeid for å tilby disse tjenestene til en lavere pris.
I nord fylket er både Bokn og Tysvær dessverre blant de dyreste i hele fylket, mens Haugesund har årlige gebyrer på 10.189,- så har Bokn på hele 12.330, tett fulgt av Tysvær på 11.428,- pr år, og både Tysvær og Vindafjord har veldige dyre avløpsutgifter, Tysvær har også den dyreste avgift på feiing som er på hele 745,- pr år noe som er blant de dyreste i hele landet.
I vårt fylke er det store variasjoner og det er et tankekors at det er nesten dobbelt så dyrt med kommunale gebyrer i små kommuner som i de største kommunene, og en av de verste kommunene er Hjelmeland som har økt avløpsgebyret med 45,9% siden 2015
Sokndal er den dyreste kommunen i Rogaland med samlete gebyrer på 14.153,- pr år, mens Sola er den billigste med 6.586,- tett fulgt av Stavanger som har 7.316,- pr. år.
Huseiernes Landsforbund mener at det er særlig de små kommunene at gebyrene ligger høyt.

Med vennlig Hilsen
Frode Rødder
Distriktsleder Huseiernes Landsforbund

LES OGSÅ: https://tysver-bygdeblad.no/2016/08/03/kommentar-til-leserinnlegg-om-kommunale-gebyr/