Yrkesgruppa med flest personar utan jobb er industriarbeidarar.
Foto: Karina Søvik
Yrkesgruppa med flest personar utan jobb er industriarbeidarar.

Arbeidsløyse på 2,3%

133 personar er utan arbeid i Tysvær ved utgangen av juli. Det er 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Av NAV, Rogaland
Ved utgangen av juli er 11 950 personar heilt utan arbeid i Rogaland. Samanlikna med i fjor har arbeidsløysa i Rogaland auka med 34 prosent, og fylket har med det høgast arbeidsløyse i landet. Totalt har Noreg ei arbeidsløyse på 3,2 prosent.
Summen av dei som står heilt utan arbeid og dei som er i arbeidsretta tiltak gjennom NAV utgjer bruttoarbeidsløysa. Ved utgangen av juli er 13 412 personar, 5,2 prosent, enten heilt utan arbeid eller i eit arbeidsretta tiltak gjennom NAV i Rogaland.

Les heile saka i papirutgåva