Elisabeth Lie Nilsen, leder NAV Marked Nord-Rogaland
Elisabeth Lie Nilsen, ledar NAV marknad Nord-Rogaland

Åtte færre ledige i Tysvær

Nye tall fra NAV viser en nedgang på åtte helt ledige i Tysvær siden sist måling for en måned siden. 125 er nå helt uten arbeid. Tendensen er positiv på Haugalandet.

– For Haugalandet sin del, så har vi som vi håpet på, en liten nedgang fra forrige måned. Det er nedgang i alle kommunene våre med unntak av Suldal, som økte med 2 personer og Sauda som økte med 9 personer. (Disse har jo fra før veldig lav ledighet – Suldal blant de laveste i landet). Haugesund går ned med 17 stk, Karmøy med 12 stk, Tysvær med 8 stk, Vindafjord med 13 stk, og Bokn med 2 stk. I alt er 43 personer mindre ledige, sier Elisabeth Lie Nilsen, leder NAV Marked Nord-Rogaland.

Forventet
– Det er vanlig at tallene for juni og juli går litt opp, og dette var som vi hadde forventet også i år. Men vi er glade nå for at pilen viser rett vei igjen. Antall ledige går ned, og antall utlyste stillinger går opp. Vi merker også god etterspørsel etter arbeidskraft fra bedrifter som melder oppdrag til NAV. Flere bedrifter vi har vært i kontakt med melder om litt mer positive framtidsutsikter, og at de ser ett svakt lys i tunellen. Vi har allerede fått en del forespørsler om arbeidskraft for litt senere utpå høsten, så dette er også gode signaler for oss. Vi vet at en del tidligere varsel om permittering/oppsigelse nå effektueres for en del personer. Denne måneden har vi mottatt noen få forhåndsvarsel om permittering/oppsigelse – men ikke mer enn det som er «vanlig». Så alt i alt, så ser det ut som om den svake positive trenden vi hadde før sommerferien, fortsetter på Haugalandet utover høsten. Vi krysser hvertfall fingrene for det, sier Lie Nilsen.