bilde2
Bilde 1 av 16
bilde9
Bilde 2 av 16
bilde8
Bilde 3 av 16
bilde7
Bilde 4 av 16
Det var viktig å ikkje halde musligane for lenge over vatnet i det varme vêret.
Det var viktig å ikkje halde musligane for lenge over vatnet i det varme vêret.Bilde 5 av 16
Mange fann vegen til Tysværdagen sist vinter. Nå er planlegginga av neste «dag» allereie godt i gang.
Arkivfoto: Ingvild Rørtveit Myklebust
Mange fann vegen til Tysværdagen sist vinter. Nå er planlegginga av neste «dag» allereie godt i gang.Bilde 6 av 16
bilde4
Bilde 7 av 16
bilde3
Bilde 8 av 16
Ordførar Sigmund Lier klipte snora, og erklærte dei nye lokala for opna. Foto: Ingvild R. Myklebust
Ordførar Sigmund Lier klipte snora, og erklærte dei nye lokala for opna. Foto: Ingvild R. MyklebustBilde 9 av 16
bilde3
Bilde 10 av 16
Ole Bugge-Jensen og Stegaberg IL får overrekt sjekk frå banksjef Inger Rossebø.
Ole Bugge-Jensen og Stegaberg IL får overrekt sjekk frå banksjef Inger Rossebø.Bilde 11 av 16
Lene Premak Ljøkjel og Tore Ljøkjel kjem til Nedstrand  søndag for å halde konsert og spele frå kyrkjetårnet. 
Foto: Privat
Stine Rødne Hettervik har drive med motorcross i 11 år. Til helga skal ho trikse framfor tusenvis av tilskodarar på Ullevål. Foto: Kalis FotoBilde2: Tysværjenta trivst svært godt med å drive med motorsport, og roser det gode miljøet ho er del av. Foto: Kalis FotoBilde 12 av 16
Bilde4
Bilde 13 av 16
Miljøvernrådgjevar i Tysvær kommune, Marlin Øvregård Løvås viser fram ein av muslingane.
Miljøvernrådgjevar i Tysvær kommune, Marlin Øvregård Løvås viser fram ein av muslingane.Bilde 14 av 16
Svein Ystanes i Kolumbus gjesta også rådhuset for å dele sine erfaringar med den førarlause bussen dei har på eit lukka område på Forus. Foto: Ingvild R. Myklebust
Svein Ystanes i Kolumbus gjesta også rådhuset for å dele sine erfaringar med den førarlause bussen dei har på eit lukka område på Forus. Foto: Ingvild R. MyklebustBilde 15 av 16
Sarah Våge, Matheo Fjeldheim, Emil Amdal, Torbjørg Åmelfot (ped.leder), Jonatan Brekke, Liv Jorunn Sandvik (assistent) og Serverin Brekke lagar trollfigurar og les Bukkene Bruse. 
Simen Landenes lagar ei fin teikning i barnehagen. 
Foto: Johannes Havn og Ingvild R. Myklebust
Foto: Ingvild R. MyklebustBilde 16 av 16

Bilder: Førsteklasses iPad-undervising

Førsteklassingane på Tysværvåg, Førland og Grinde skule starta denne veka med iPad i undervisninga. Dette er eit pilotprosjekt som skuleleiinga har store forventningar til. Men fem- og seksåringane var ikkje ukjend med dette verktøyet.

Det blir musestille i klasserommet når elevane set seg ved pultane etter morgonsamling på Tysværvåg barne- og ungdomsskule. Dei rører ikkje iPaden som ligg framføre dei på pulten, og sit med hendene fint i fanget til dei får klarsignal om at dei får lov til å slå den på. I den første timen på tysdag var det matematikk på programmet for elevane. Talet tre og omgrepet mengd var tema, og oppgåvene skulle løysast på iPaden. Sjølv om det er andre dagen med iPad mellom hendene for elevane, har dei alt lært mykje om dei ulike appane og korleis ein arbeider med nettbrettet.

Pilotprosjekt
Førsteklassingane på Tysværvåg, Førland og Grinde skule starta måndag denne veka med iPad i undervisninga. Ein pedagog frå konsulentfirmaet RIKT var med alle førsteklassingane dei tre første dagane. Framover er det lærarane som skal ta over. IPad i skulen skal vere eit supplement til anna undervising, og målet er å gjere skuledagen meir motiverande for elevane.
– Lærarane har hatt tre kursdagar, og vore på Norheim skule der dei er komne langt med iPad i skulen. Nå gler vi oss til å fortsette, og håper at elevane kan bruke iPad i alle fag etter kvart. Eg trur iPad i skulen er komme for å bli, seier rektor på Tysværvåg barne- og ungdomsskule Geir Dybdahl.
Prosjektet med iPad i førsteklasse er initiert av kommunen ved skulesjefen.
Tysværvåg barne- og ungdomsskule har kjøpt 19 iPadar til alle elevane i førsteklasse, og undervisinga går føre seg både ved at elevane arbeider sjølve, og at lærar viser noko på storskjerm.
Då Tysvær Bygdeblad var på besøk, var det som nemnd matematikk som stod på tapetet. Elevane skulle vise talet tre i mengd, mellom anna ved å teikne tre like ting på iPaden, som tre soler eller tre blomar. Dei fekk også i oppgåve å gå ut i skulegarden å ta bilde av antalet tre av noko dei fann, som til dømes nøtter, blad eller stein. Deretter skulle elevane legga bilda dei hadde tatt inn på iPaden. Alt blei lagt inn i ei bok som kvar elev hadde oppretta på iPaden sin.