Brann ved Mjåsund

Det var tidligere i dag en mindre gressbrann ved FV 47 mellom Karmøytunellen og Mjåsund.

Brannmannskap fra Tysvær Brannvesen fikk raskt kontroll over brannen.