Dagens lyngbrenning

Lyngbrenning: Tysvær / Skjoldastraumen øst for Dalbygda. det melder 110-sentralen.