Nasjonale endringer i NAV

På grunn av nasjonale endringer fra Arbeid og Velferdsetaten (NAV), er det fra 03. april i år, begrenset hvilke spørsmål og saker NAV lokalkontor kan svare på. En må dermed ty mere til nettet og søke hjelp fra NAV sentralt.

– Det er tilgjengelige PC-er og telefon i lokalet som innbyggere i Tysvær kommune kan benytte til jobbsøking og henvendelser til NAV, opplyser kommunen på sine nettsider.
Det meste en lurer på finner en svar på ved å gå inn på NAV sine egne nettsider, påpeker arbeids- og velferdsetalten.
På nav.no:
– Får du tips og veiledning om å søke jobb
– Finner du ledige stillinger
– Registrerer du deg som arbeidssøker og sender meldekort
– Søker du om stønader, med skriftlig veiledning mens du fyller ut. Her får du også kvittering på at NAV har mottatt saken din
– Endrer du kontonummer og personopplysninger, samt registrere inntekt
– Sjekker du dine utbetalinger
– Beregner du din pensjon
– Finner du riktig telefonnummer
– Skriver du til dem på «Ditt NAV». Her får du oversikt over dine henvendelser til NAV og svar fra NAV
Om du ikke får de svarene du ønsker og trenger ytterligere hjelp, så har du også muligheten til å
wchatte direkte med fagpersoner om foreldrepenger, barnetrygd, kontantstøtte, økonomi eller om jobb i utlandet.