Mennesket lever ikke av brød alene

Dette uttrykket finner vi i Bibelen da Jesus ble fristet, en kamp mellom gode og onde krefter.

De mange tilbudene kommer til oss på forskjellige områder i livet, og vi må nødvendigvis sortere og gjøre de rette valg.
Jesus levde for to tusen år siden og viste stor omsorg både for brød og helse og vi ønsker å følge hans eksempel.
Derfor ble Verdipartiet stiftet med sitt gode program til vern om Grunnloven og Nasjonalstaten.
Vi ønsker å ta godt vare på de eldre, de som la grunnlaget for dagens gode velferdssamfunn. Sykehus og helseforetak må ikke sentraliseres, men være tilstede enten det gjelder fødsler, sykdom, ulykker eller skade.

Barn og ungdom er neste generasjonen som skal styre og forvalte verdiene til beste for våre borgere.
Vi ønsker å gi den oppvoksende slekt god ryggrad og trygghet til å møte alle utfordringene som kommer.
Alle som vil må få muligheter til å realisere sine drømmer i utdannelse og arbeide. Men det beste vi i Verdipartiet kan gi videre er Bibelens gode budskap.
Derfor er vi tydelige på at barn og ungdom må få rikelig tilgang til Guds Ord.

Verdipartiet vil stimulere næringslivet i kapitalforvaltning og arbeidsplasser.
Vi vil ikke at skatter og avgifter skal hindre nyskapning og gi utenlandske aktører en forrett, framfor våre egne nasjonale bedrifter.
Norge har store økonomiske reserver plassert i aksjer og fond. Verdipartiet mener at det er på høy tid å bruke noe av disse midlene til mer vegbygging og transport. Det vil gagne kommende slekter som vil takke oss for klarsyn.

Verdipartiet vil være en røst mot abortloven og ekteskapsloven. Disse lovene strider mot bibelens budskap og kan bli en svøpe for folk og land.
Kristentroen har bygget nasjonen i 1000 år. Våre forfedre gav oss Flagget, det tre fargede og korsmerkede. Det skal fortsatt være vårt kristne symbol.
Religiøs nøytralitet er ikke Verdipartiet sin parole. Som kjent, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut fra Guds munn.
Du som er enig med Verdipartiet kan gi oss din stemme i Rogaland. Det nytter!

Josef M. Nilsen, Verdipartiet