Redusert eiendomsskatt styrker næringslivet

Norske kommuner har over mange tiår brukt eiendomsskatt som et middel for å dekke inn eget overforbruk, og midlertidig slippe en politikers oppgave med å prioritere.

Politikernes mangel på prioriteringer bidrar til å skape dårligere rammevilkår for bedriftene og holde igjen vekst. Den tid bør være forbi.

Fremskrittspartiet vil fjerne eiendomsskatten. Derfor forslår H/FrP-regjeringen i årets budsjett å frita produksjonsutstyr og installasjoner i verk og bruk for eiendomsskatt. Slike eiendommer vil etter disse endringene bli beskattet som annen næringseiendom.

Dette vil gi reduserte utgifter og bedre forutsigbarhet for mange bedrifter. Ytterligere vil det øke lønnsomheten, og bidra til investeringer og arbeidsplasser.

Eiendomsskatt på produksjonsutstyr har næringslivet opplevd som svært problematisk og bedrifter opplever at regelverket blir tolket ulikt i de forskjellige kommunene som igjen fører til forskjellsbehandling. Derfor foreslår FrP i regjering nå å fjerne denne urettferdige skatten.

Norge har til nå ikke lykkes med de store etableringene av datalagringsentre.

Det er ikke usannsynlig at mange aktører vegrer seg mot å investere i Norge på grunn av usikkerheten rundt eiendomsskatten. Med dette forslaget fjernes den usikkerheten, og enda et hinder er fjernet for å kunne lykkes med etablering av datasentre. Norge har meget gode forutsetningen for vertskap for slik etablering. Fornybar og billig energi, kjølig klima, kompetent arbeidskraft og stabile samfunnsforhold.

Fremskrittspartiet heier på de som vil bidra til å skape verdier og arbeidsplasser. Det betyr at vi ikke kan ha et regelverk som sender bedriftene, arbeidsplassene og skattepengene til utlandet. Vi må sikre rammevilkår som bidrar til å skape nye næringer i Norge. Da kan vi ikke gi landets kommunepolitikere med dårlig samvittighet mulighet til å dekke inn eget overforbruk på kortsiktige løsninger. Skal vi omstille oss må vi også endre oss. Det tar Fremskrittspartiet på alvor.

Terje Halleland
Stortingsrepresentant FrP