Karsten A. Larsen kan sjå tilbake på ei spennande tid som lokalpolitikar. Men neste haust er det slutt. 64-åringen vil bruke meir tid på familien og seg sjølv. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Karsten A. Larsen har meddelt Rogaland Frp at han gir seg i fylkesstyret. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Karsten Larsen trekker seg fra FRP-styret