Menn, sjekk prostataen!

Over 5.000 menn får hvert år prostatekreft. Det er Norges hyppigste kreftform uansett kjønn.

Omtrent 1.000 mister livet av sykdommen årlig. En viktig årsak er at mange ikke oppdager prostatakreft tidsnok.
November har blitt måneden hvor menn lar barten gro. Det handler om å skape oppmerksomhet rundt menns helse generelt, og prostatakreft spesielt. Om å få menn til å gå til legen og å samle inn penger til kreftforskning.
Menn henger likevel bak kvinnene på et sentralt område. Vi snakker mindre om egen helse, går sjeldnere til legen og oppdager dermed alvorlig sykdom senere. Resultatet er at mange dør av en kreftform helsetjenesten har blitt svært dyktige på å behandle.
Regjeringen har innført pakkeforløp for prostatakreft som gjør at helsetjenesten mobiliserer alle nødvendige ressurser raskt ved mistanke om sykdommen. Sykehusene har i tillegg blitt langt bedre i gjennomføring av kirurgi og oppfølging. Men vi må fortsatt påvise prostatakreft i tide.

Vi har selv det fremste ansvaret for egen helse. Det gjelder i vår vanlige hverdag med kosthold og trening. Og det gjelder ikke minst når vi har mistanke om at noe ikke stemmer.
Over 40 % av de som får påvist prostatakreft er over 70 år. Få under 50 blir diagnostisert med sykdommen. Det kan ta over 20 år fra celleforandringene starter til kreften påvises. Likevel er det noen retningslinjer vi kan følge.
Sjansen for å få prostatakreft øker dersom noen i slekten har hatt sykdommen, spesielt i ung alder. Tilsvarende gjelder om kvinnelige slektninger har fått påvist brystkreft i ung alder. Symptomer på prostatakreft finner du enkelt på Kreftforeningens sider, eller ved en samtale med fastlegen.
Mitt barteanlegg er ingenting å skryte av, men jeg er glad for at folk lar barten gro. Jeg håper det gir mer oppmerksomhet og ressurser til å få bukt med prostatakreft. Men viktigst av alt håper jeg flere menn sjekker seg. Bart er fint, men først gjennom en undersøkelse kan prostatakreft dekkes og behandles.

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson for Høyre