En katastrofe for Tysvær??

Det er veldig spesielt når ordføreren og det politiske lederskapet fremstiller det som en katastrofe at bortfall av ekstraskatten fra Kårstø blir redusert.

At å leve mer «som folk flest» noe som er situasjonen for de aller fleste kommuner her i landet, skal karakteriseres som en katastrofe er en lite konstruktiv lederskap.

Husk at innbyggerne i de «normal kommunene» er en del av folket som er blitt kåret til å bo i en av verdens beste land , og det blir da spesielt å fremstille at nå når vi blir mer lik en normal kommune blir det en katastrofe.

Begrepet katastrofe blir helt meningsløst i denne sammenheng.
Tysvær kommune har reist på første klasse i snart 35 år, og har i veldig lang tid var klar over at dette med stor sannsynlighet ville opphøre, og har vært en aktuell politisk sak hos de store partiene lenge.
Feilen som vi har gjort er at vi har tilegnet oss et levesett/standard som ligger langt over det normale for kommune Norge.

Ekstrainntektene våre skulle vært benyttet mer slik vi nasjonalt forvalter oljeinntektene, eller benyttet helt eller delvis til investeringer i bygg og infrastruktur.

Dessverre har vi langt på vei brukt ekstrainntektene til å dekke daglige driftskostnader, og opparbeidet oss en stor lånegjeld.
Det er vel kanskje de siste som kan skape det store vanskelighetene, men er selvforskyldt og vi kan ikke klandre andre for dette.

Kommunen har på grunn av Kårstø og de ekstrainntektene utviklet seg til en svært attraktiv og spennende kommune.

Kommunen har store muligheter til å utvikle seg videre i regionen, og det er viktigere for en politisk ledelse og fokusere på fremtidige muligheter enn å krise fremstille en normalsituasjon der vi skal leve mer «som folk flest»

Kommunen har tross alt fått 7 år på seg til denne tilnærmingen, og er i tillegg lovet kompenserende tiltak fra regjeringen.

Håper ordfører og den politiske ledelse i større grad tar på seg rollen som motivator og slutter med å fremstille å bli «som folk flest» er en katastrofe.
Det er ikke mange i kommune Norge som har fått lov å reise på første klasse i snart 35 år.

Arvid Stokkenes