Roger Eskevik lokalforeningsleder i Tysvær Røde Kors.
Roger Eskevik lokalforeningsleder i Tysvær Røde Kors.

Gi barn i nød en mulighet!

Røde Kors i Tysvær holder lørdag stand på Aksdal senteret i anledning Juleaksjonen på TV 2, et program som sendes lørdag kveld.

Vi ønsker å rette folks oppmerksomhet mot det ufattelige antall barn i verden i dag som lever på eksistensminimum og som hver dag kjemper for å overleve. De er ofre for krig og konflikt, naturkatastrofer, fattigdom og forfølgelse.
Røde Kors arrangerer derfor sammen med TV 2 en stor aksjon for å verve flere faddere til vårt arbeid for disse barna. Vi ønsker å hjelpe flere med å overleve barndommen.
– 15 000 barn under fem år dør hver dag av sult og sykdommer som enkelt kan bekjempes og behandles. Hvert femte sekund blir et nytt barn drevet på flukt i verden. Bruk førjulstiden til å være med på å gi håp til noen av disse barna. Det sier Roger Eskevik lokalforeningsleder i Tysvær Røde Kors.
Fadderpengene vil bli brukt på blant annet mobile helseklinikker, vann, sanitær og hygiene.