Brannutrykning

Mannskap fra både Haugesund og Aksdal har rykket ut til en automatisk brannalarm på Frakkagjerd.

Det er ikke meldt om brann på stedet.