Morten Bjelland med det synlige beviset på næringsprisen for 2017. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Morten Bjelland med det synlige beviset på næringsprisen for 2017. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Næringslivsprisen 2017: Aksdal Senterforening

Aksdal Senter senterforening fikk lørdag næringsforeningen sin næringspris for 2017.

Her er juryens tekst til utmerkelsen:

Vinner av Næringslivsprisen i Tysvær 2017 har vokst seg stor der hvor det bare for noen tiår siden var svært lite. I 1965, da Tysvær kommune ble til, var bestanddelene her stort sett bare lyngvekst, sauebeiter og et veikryss.
Anleggsbrakkene som den gang fungerte som kommunehus, ble av flere betegnet som malplasserte. Med utviklingen Aksdal har hatt siden, kan vi imidlertid og i etterpåklokskapens lys si at beslutningen av kommunesenter var både klok og smart. 
Aksdal fikk etter hvert godt med bebyggelse, til og med rådhus, kulturhus, idrett- og svømmehall, kirke, og andre offentlige bygg. Tettstedet har i lang tid også vært et sentralt knutepunkt for samferdselen på Haugalandet.  
Mer bebyggelse betyr flere mennesker. Flere mennesker betyr flere tenkende hoder. Hoder som drømmer. Drømmer som trenger viljesterke, handlekraftige og banebrytende bein å gå på for å realiseres. 
Særlig to par bein av denne typen tråkket tidlig på 80-tallet opp stien for at handel og private tjenester samlet seg under samme tak like ved nevnte veikryss. Beina til kjøpmann John Nymark og banksjef i SR-Bank, Torbjørn Sletten. 
22. november 1984 var den offisielle åpningen av kommunens og tettstedes nye samlingspunkt og senter for detaljhandel og næringsvirksomhet – Aksdal Senter.   
Flere av butikkene og avdelingene som var med da eventyret startet for over 30 år siden, er fremdeles å finne i senteret, som siden den gang har gjennomgått både utvidelse og eiermessige endringer. 

I takt med årene som har gått har også antallet virksomheter og senterets omsetning økt jevnt og trutt i svært positiv retning. Aksdal Senter er i dag fullt av høy aktivitet, og er et godt bilde på den levende pulsen i hjertet til et fremtidsrettet tettsted og administrasjonssenter i en handlekraftig kommune.     

Vinner av Næringslivsprisen for Tysvær 2017 tildeles Senterforeningen Aksdal Senter.