Svein Terje Brekke (KrF) har lenge jobba for at rusbustadane skal komme på plass i Tysvær. No fryktar han at utsettinga til teknisk, skal sette kjeppar i hjula for planane. 
Foto: Mona Terjesen
Svein Terje Brekke held fram som leiar i Krf.

Attval for Svein Terje Brekke

Årsmøtet for Tysvær KrF vart halde på Tysværtunet måndag 22.januar.
Svein Terje Brekke vart attvald som leiar i Tysvær KrF.

Årsmøtet for Tysvær KrF vart halde på Tysværtunet måndag 22.januar.
Svein Terje Brekke vart attvald som leiar i Tysvær KrF.
Nye styremedlemmer : Asbjørn Espeset og Torunn Askeland.
Jorunn Susort Toskedal og Gunhild Lygre gjekk ut av styret.
Terje Fjeldheim held fram som kasserar. ( ikkje styremedlem)
John Ragnar Susort var ikkje på val som styremedlem.
Varamedlemmer:
Kristian Høie
Gaute Baustad
Mohammad Mohammad Zaa

Revisorar:
Hans Førre og Johan Mæland ( attval)

Ny valnemnd : Gunhild Lygre og Jorunn Susort Toskedal

John Ragnar Susort