Stenger vatnet på Nedstrand

Kommande måndag, 5. februar, blir vatnet på Nedstrand stengt i strekninga Stuvik-feltet-Stranda-Øverland-Nessa.

Vatnet blir stengd mellom klokka 09.00 og 12.00.
Grunnen til stenginga er omlegging i samband med nytt fortau og nye VA-leidningar frå Stuvik-feltet til ferjekaien på Nedstrand.
VA-avdelinga i Tysvær kommune ber om at kvar enkelt tappar opp naudsynt forbruksvatn for tida vatnet er avstengt. Det vil også bli sendt ut telefon/sms-varsling til aktuelle innbyggarar via Varsling 24.