Sett røyk?

Lyngbrenning i dag Kalsheimholmen på Nedstrand, og Brattholmen på Bokn.

Det melder 110-sentralen.
Det er ikke opplyst noe klokkeslett når dette skal skje.