Aksdal Senter – kulturhus og mye mer

Jeg var tilstede på informasjonsmøtet 2. mai – og det var jeg som lanserte busstasjonen på Flotmyr som referansebygg for utvidelsen av Tysværtunet – litt ondsinnet, det innrømmer jeg.

Samtidig spurte jeg Thomas Brekke om hans prosjekt var å regne som en volumstudie, som han bekreftet. Han la til en beskrivelse av sitt prosjekt som var talende: de hadde tegnet «esker» på 100m2 som skulle symbolisere leiligheter og stablet disse oppå hverandre.

For meg – jeg er riktignok arkitekt og forstår språket til en viss grad – var dette nokså klart. Hvis vi tolker prosjektet videre, er det grunn til å tro at dette er ment som en «maksimal-løsning» – så mye kan man presse inn uten at det begynner å ligne «Barcode» i Oslo eller Manhattan i New York. Altså er ren arealstudie og volumstudie, og ikke særlig mer.
Det var med en viss undring jeg registrerte at dette ikke ble referert i særlig grad.

Generelt var det en ulempe med hele det presenterte materialet den totale mangel på forklarende tekst, både mht prosjektet i seg selv og omstendighetene rundt.

Hvem er oppdragsgivere? Bare Tysvær kommune, men også andre, Tysværtunet? Senteret, med alle butikkene? Meny? Hva med prosjektets status? Forprosjekt, mulighetsstudie, bilag til reguleringsplan?

Før møtet klarte jeg heller ikke å finne ut hva som befinner seg på bakkeplan og heller ikke hvilke offentlig tilgjengelige arealer som ligger høyere enn bakkeplan, siden plantegninger ikke har vært presentert.
Disse forhold gjør det vanskelig å vurdere det foreliggende prosjekt – og dét var vel meningen med å igangsette en høring i det hele tatt?

Noe ble riktignok avklart av arkitekt Thomas Brekke under møtet, men det som manglet var som nevnt plantegninger – og for ikke å snakke om «walking through» – video, der man spaserer gjennom prosjektet og får et inntrykk av hvordan det blir å bevege seg i husene -og mellom dem- i det hele tatt. Dette er lett å få til med de 3D-dataprogrammer som er tilgjengelige – og i utstrakt grad i bruk – i dag.

Det som er nevnt her burde være interessant i den videre oppfølging av saken – i første omgang til 26.6.

Tysvær, 15. mai
Trond Bengtson