Flindall på Hinderåvåg har sendt oss dette bilde av ein hoggorm som forsyner seg med ei skogsmus. Ormen er ikkje meir enn 15 cm, ifølgje innsendaren.

Denne vesle hoggormen viser imponerande vilje til å få i seg ei mus til middag. Foto: privat

Mus blei hoggorm-mat

Flindall på Hinderåvåg har sendt oss dette bilde av ein hoggorm som forsyner seg med ei skogsmus. Ormen er ikkje meir enn 15 cm, ifølgje innsendaren.

av Mona Terjesen