Mistet liften

En traktor med henger mistet lasten på E134 like ved busslommen på østsiden av Førretunellen. Ingen ble skadd i ulykken.

Trafikkuhell. Traktor har kjørt med tilhenger. Har hatt en lift på tilhengeren. Liften har falt av hengeren. Ingen personskade. Ikke trafikale problemer. Stedsangivelsen skal være ca 100 meter fra tunnelen på Aksdal sieden. Politiet på vei.
Det melder politiet på Twitter nå klokken 11.30

Politiet har oppdatert:
Hendelsesforløp: Traktor, tilhenger med lift har kjørt i retn Aksdal. Har forårsaket kø. Svingte av veien og inn til en busslomme- Liften falt delvis av hengeren. Liften var ikke sikret godt nok, samt at liften var for tung i forhold til hengeren.
Traktor, tilhenger og lift blir transportert til Statens vegvesen for veiing og vurdering. Fører av traktor, mann 22 år fikk førerkortet beslaglagt.