Med Solveig Ege Tengesdal som fylkesordfører har partiet denne perioden samarbeidet med Ap, Sp og V.
Med Solveig Ege Tengesdal som fylkesordfører har partiet denne perioden samarbeidet med Ap, Sp og V.

Ege Tengesdal får fornyet tillit i Rogaland KrF

Under gårsdagens møte ble en enstemmig nominasjonskomité enige om hvem som bør toppe fylkestingslisten før valget neste høst. På topp får fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal fornyet tillit, mens Jonas Andersen Sayed, Geir S. Toskedal og Bjørg Tysdal Moe følger på de neste plassene.

«- Høringsinnspillene fra lokallagene og sideorganisasjonene var svært tydelige på at Solveig bør få fornyet tillit. Solveig har vært en synlig og dyktig fylkesordfører, og hun har frontet KrFs politikk på en utmerket måte de siste tre årene, kommenterer nominasjonskomiteens leder Trond Arne Pedersen som nå sender komiteens forslag ut på høring i organisasjonen.

Med Solveig Ege Tengesdal som fylkesordfører har partiet denne perioden samarbeidet med Ap, Sp og V.
– KrFs politikk handler om verdier, om å ha plass til alle og om å forvalte våre ressurser rettferdig. I praktisk politikk har dette denne perioden blant annet handlet om å jobbe målrettet for hindre frafall fra videregående opplæring og fagopplæring. Vi har også fått gjennomslag for en utvidet rett til opplæring slik at flere har fått fullført utdanningsløpet sitt, sier Solveig Ege Tengesdal.
– Andre viktige gjennomslag har vært etableringen mobbeombudet, ungdommens fylkesting, økt satsning på trafikksikkerhet samt at vi har sikret friskolene som et viktig supplement til den offentlige skolen. Satsningen på ungdommer har vært viktig for meg, og det er gledelig at vi har lykkes med skole- og kollektivsatsningen. Vi har klart å få ned prisen på ungdomskortet og vi har forenklet og forbedret rutetilbudet i hele fylket, sier Solveig Ege Tengesdal.

Solveig Ege Tengesdal kommenterer selve nominasjonen på følgende måte:
– Støtten fra lokallagene var avgjørende for at jeg takket ja til gjenvalg. Årene som fylkesordfører har vært veldig kjekke, men også krevende. Spesielt den siste tiden har vært utfordrende å stå i. Mitt parti vil alltid være KrF, og jeg vil fortsette å kjempe for menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret i politikken, sier Ege Tengesdal.
På andreplass på listen som sendes ut på høring, står Jonas Andersen Sayed fra Sokndal. Han er i dag leder av Rogaland KrFU, og sitter som fylkets yngste kommunestyrerepresentant i hjemkommunen. Han bor og studerer for tiden i Stavanger, og er overveldet for tilliten han har fått som ungdomskandidat.

– Dette var gøy! Jeg er interessert i politikk, og erfaringen som lokalpolitiker har gitt mersmak. Rogaland trenger et sterkt KrF, og jeg er kjempemotivert for å fronte partiets kristne verdier og å løfte det ungdommelige engasjementet rundt fylkespolitikk. Kollektivløsninger, veier, og utdanningspolitikk er alle viktige saker for ungdommer, sier Jonas Andersen Sayed.
På tredje- og fjerdeplass på listen foreslår komiteen to rutinerte politikere med lang politisk fartstid fra kommune-, fylkes- og rikspolitikk. Geir S. Toskedal fra Karmøy er et kjent navn i det politiske i fylket, og det samme er Stavangers mangeårige varaordfører Bjørg Tysdal Moe. Begge to er klare for å ta ansvar i fylkespolitikken.

– Dette er to anerkjente og dyktige KrF-ere som vi vet vil fronte partiet på en folkelig og solid måte i årene som kommer, og vi håper de vil bidra til vekst for Rogaland KrF, kommenterer Trond Arne Pedersen.
På femteplass følger Reid Ivar Bjorland Dahl fra Hå. Han leder fylkets programarbeid og er nestleder i Rogaland KrF. Han har lang erfaring fra KrFU og Bergenspolitikken, og jobber i dag som spesialrådgiver i Time kommune.
KrF har i dag fem faste representanter i fylkestinget. Fra dagens gruppe har Per Kåre Foss, som er gruppeleder i fylkestingsgruppen, takket nei til gjenvalg. Det samme har Jan Gunnar Mattingsdal. Gustav Løge Fosse og Gunn-Marit Lygre vil prioritere kommunepolitikken i neste periode, og stiller heller ikke til gjenvalg til fylkestinget.

Følgende liste er av nominasjonskomiteen sendt ut på høring i lokallagene:
Solveig Ege Tengesdal (55 år) fylkesordførerkandidat, Eigersund
Jonas Andersen Sayed (21 år), Sokndal/Stavanger
Geir S. Toskedal (64 år), Karmøy
Bjørg Tysdal Moe (64 år), Stavanger
Reid Ivar Bjorland Dahl (30 år), Hå
Svanhild Løge Skålheim (45 år), Suldal
Håkon Faarlund Hetland (28 år), Gjesdal
Mirjam Ydstebø (41 år), Kvitsøy
Oddny Helen Turøy (44 år), Sandnes
Unni Sirevåg Lende (61 år), Time

Lokallagene har frist til 30. september til å komme med sine høringssvar. Nominasjonsmøtet avholdes 22. november i Sandnes.