Èi av 12 kvinner får brystkreft i løpet av livet. Gunn Marit Lygre (51) er blant desse.

Omlag 80 prosent av dei som blir ramma er over 50 år. Gunn Marit Lygre er så vidt blant desse. Ho er i dag kreftfri, men må gå på medisinar i ti år og har biverknadar. Gunn Marit fortel at ho er veldig takksam for god behandling, både hos fastlegen og på sjukehuset. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Gunn Marit (51) fekk to kreftdiagnosar på to år

Èi av 12 kvinner får brystkreft i løpet av livet. Gunn Marit Lygre (51) er blant desse.

av Mona Terjesen