SVeinung Stensland røper at det drysser penger til rusarbeid over Tysvær på mandag. Foto: Stortinget
Sveinung Stensland røper at det drysser penger til rusarbeid over Tysvær på mandag. Foto: Stortinget

Statsbudsjettet: 280 tusen til rusomsorg i Tysvær

I Statsbudsjettet for 2019 settes det av omlag 17,7 millioner kroner til opptrappingsplanen for rusfeltet i Rogaland.Av dette får Tysvær 280 000 kroner.

– Vi er opptatt av å bedre livet for de som sliter med rus, derfor er denne planen så viktig. Vi fortsetter nå en viktig satsning fra forrige periode, sier Sveinung Stensland, Stortingsrepresentant (H)
– Fremskrittspartiet vil prioritere forebyggende arbeid for å hindre utvikling av rusavhengighet. Det er spesielt viktig å prioritere forebygging rettet mot barn og unge, denne planen legger til rette for det, sier Terje Halleland Stortingsrepresentant (FrP).
Dermed drypper det viktige penger på tysvær til dette arbeidet skal vi tro lekkasjer fra mandagens fremlegging av Statsbudsjettet.

Sveinung Steinsland har laget denne oversiktet.
Bakgrunn:
• Opptrappingsplanen for rusfeltet er regjeringens viktigste satsing og et historisk løft for rusfeltet. Bevilgningen til rusfeltet skal økes med 2,4 mrd. kroner i planperioden (2016-2020). 200 mill. kr av veksten i kommunenes frie inntekter i 2019 er begrunnet med økt innsats på rusfeltet. Omlag 17,7 av disse går til Rogaland.
• Regjeringen har gjennom flere år sikret kommunene en god og forutsigbar økonomi. Vi har styrket det sosiale sikkerhetsnettet med en stor satsing på rus og psykisk helse. Vårt mål er at flere løftes opp og færre faller utenfor.
• Flere må få hjelp før de utvikler rusproblemer. Det er også viktig at de som sliter med rus får et godt og veltilpasset behandlingstilbud og at vi hjelper dem med å skaffe bolig, arbeid og aktivitetstilbud. Det er størst behov for å styrke tilbudet i kommunene, derfor er hovedinnsatsen rettet mot kommunene.
• Opptrappingsplanen for rusfeltet er regjeringens viktigste satsing og et historisk løft for rusfeltet. Bevilgningen til rusfeltet skal økes med 2,4 mrd. kroner i planperioden 2016-2020.
• Opptrappingsplanen skal bidra til en forbedret, forsterket, tverrsektoriell og samordnet innsats på rusfeltet; flere skal få hjelp for sitt rusproblem, hjelpen skal gis tidligere og være tilpasset den enkeltes behov. Brukernes medvirkning står sentralt på både system og individnivå.