Disse er nominert til å bli biskop i Stavanger: Marta Botne, Helge S. Gaard, Alf Petter Bu Hagesæther, Haakon Kessel og Anne Lise Ådnøy.
Disse er nominert til å bli biskop i Stavanger: Marta Botne, Helge S. Gaard, Alf Petter Bu Hagesæther, Haakon Kessel og Anne Lise Ådnøy.

Fem nominert til ny biskop i Stavanger

Tidligere sogneprest i Aksdal og Førre, Helge S. Gaard er en av fem nominerte til ny biskop i Stavanger.

Stavanger bispedømmeråd har nominert to kvinner og tre menn som kandidater til å bli biskop etter Ivar Braut.
Disse er nominert til å bli biskop i Stavanger: Marta Botne, Helge S. Gaard, Alf Petter Bu Hagesæther, Haakon Kessel og Anne Lise Ådnøy.

Ivar Braut ble vigslet til biskop i mars 2017, men ble etter et halvt år sykmeldt. Han meldte i august i år at han på grunn av helseproblemene hadde besluttet å gå av som biskop. Etter intervjuer og drøftelser i Stavanger bispedømmeråd, ble fem kandidater 22. oktober presentert som kandidater til å etterfølge Ivar Braut.

Dette er de fem nominerte: (i alfabetisk rekkefølge)
Marta Botne (59), prost i Ofoten, Sør-Hålogaland bispedømme
Helge S. Gaard (60), prost i Karmøy, Stavanger bispedømme
Alf Petter Bu Hagesæther (59), feltprost/sjef for feltprestkorpset
Håkon Kessel (57), sokneprest i Ræge menighet, Stavanger bispedømme
Anne Lise Ådnøy (61), domprost i Stavanger

– Det har vært viktig å sette sammen en bred liste, som avspeiler et mangfoldig bispedømme. Dette er en sterk og god liste vi er svært fornøyde med. Vi vet at alle disse ville kunne bli gode biskoper i Stavanger, sier lederen i Stavanger bispedømmeråd, Marie Klakegg Grastveit.

7. november er frist for supplerende nominasjon, etter egne regler.

En bred avstemningsrunde gjennomføres blant stemmeberettigede instanser i kirken 10. november – 3. januar. Deretter skal alle biskopene og Stavanger bispedømmeråd gi sine anbefalinger til Kirkerådet om hvem de anser best skikket til å være biskop, av de tre som har fått flest stemmer i avstemningsrunden. På Kirkerådets møte 24.-25. januar tilsettes en av de tre kandidatene som har fått flest stemmer.