Vannledningsbruddet: – Vi har vann

Førre skole avventer og ser hva som skjer. Men ved skolestart har de vann.

– Vi er flere som har fått SMS fra kommunen privat, men skolen har så langt ikke fått noen henvendelse om at det ikke skal være vanlig drift, sier sekretær Jorunn-Elise Bertheussen ved Førre skole.
Skolen ligger nederst i Førresdalen og er ikke like utsatt som bedrifter og privathus øverst i dalen.
Flere bedrifter mellom Frakkagjerd og Førre melder nå om at de ikke har vann.

Tysvær Vepro er en av bedriftene som ligger utsatt til på Hamrane.
– Vi har akkurat nå litt vann i springen, men skal ha et møte ved lunsjtider for å vurdere situasjonen. Vi trenger vann for å kunne ha driften i gang, sier leder Nils Stråtveit.
Han sier det fortsatt er mulig å hente vann i nabobygget, som er den gamle barnehagen på hamrane.