Skjermbilde 2019-01-28 kl. 09.56.42

Gikk du på skolen i Førre på 70-tallet?

Åge Wee har digitalisert noen av familiens mange filmer fra -70-tallet. Her er en som blant annet inneholder 1. skoledag på Førre skole på midten av -70-tallet.

https://www.facebook.com/age.wee.5?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB7lPruRKWOembDrsmwjQBfHxK3gpfw_FN81UHbWdyMkZFjUkmEgrDvjhyISeu7_eCmvCsz-TmAgBfk&hc_ref=ARTjtp1NhMAyYqG9ObTNBO-uA6UF86-Xy-oOmNJeVQdCQ57shfXCPWDAx5iYFFzgU8A&fref=nf