Bredbåndsdekning i grissgrendte strøk. (.. i heile Tysvær)

Telenor har nå sendt ut brev til mange husstander i Tysvær kommune om at telefon og internett gjennom kobberkabel (fasttelefon og ADSL) vil bli fasa ut. Linjene vil ikke bli reparert om det oppstår en feil.

Alternativer skal være tilgjengelige, blir det sagt.
Ja, vel?
Kommunen ber nå innbyggerne om å sende inn varsel dersom det er dårlig mobildekning eller bredbånddekning der de bor.
Det at kommunen må gå ut med en slik forespørsel, viser at det pr. i dag ikke finnes gode alternativer for alle.
Vi lurer også på hva som blir definert som en akseptabel bredbåndsforbindelse. Er mobilt bredbånd gjennom 4G godt nok? Hastigheten i et slikt bredbånd er jo god, men til hvilken kostnad? Mobilt bredbånd er dyrt, og har dessuten en viktig begrensning: Du kjøper pakker med en definert datamengde. Når pakken er brukt opp, er det slutt på bruken, evt. må du betale ekstra for å få mer data.
I en familie er det nå vanlig med relativt stor databruk. Skolearbeid skal gjøres ved hjelp av nettet. Leselekser blir lest inn av 2. klassingen og sendt til lærer over nettet. Kommentarer fra læreren kommer andre veien. 10. klassingen leverer inn sine oppgaver på nettet. Eleven på videregående finner videoer med forklaringer på matematikk og naturfagoppgaver på nett. Familiebildene lagres i skytjenester, bøndene har datastyring av melkeroboter, hjemmetjenesten kommer til å benytte seg stadig mer av smarte løsninger på nett. Netflix, YouTube, SnapChat, Facebook osv. er minst like vanlige plattformer for underholdning som tradisjonelt TV.
Tysvær Venstre mener at når kommunen skal definere om et område har god nok bredbåndsdekning, så skal tre kriterier måles: hastighet, fri bruk og pris.
Hvordan vi skal nå målet om full bredbåndsdekning blir en av kommunens store oppgaver fremover. Haugaland kraft har fiberkabel langs noen av de områdene som i dag ikke er tilknyttet, men viser liten vilje til å la folk knytte seg opp. Teleselskapene selger mobilt bredbånd, men vil ikke gi fri bruk.
Kan Tysvær kommune gå i dialog med disse selskapene? Kan en øve press? Kan en gå inn med økonomiske midler for å gjøre det mer interessant for disse selskapene å gi tilbud de i dag ikke ønsker å gi?
Arbeidet med å gi hele kommunen god bredbåndsdekning blir viktig framover. Tysvær Venstre vil være pådriver for vi skal komme i mål med det.

Pauline Vestly 1. kandidat Tysvær venstre valget 2019
Torunn Vestbø Gjerde 3. kandidat Tysvær venstre valget 2019