Husk båndtvang

En hund som tidvis går rundt alene på Førlandsvegen, gjør at de som ikke er «kjempeglad» for å møte store hunder, nå holder seg inne.

– Vi har prøvd å si fra, men det er tydelig at ikke alle respekterer båndtvang. Å møte på en stor hund er ikke alltid like kjekt. Nå håper jeg at eieren leser dette, og setter hunden i band når den er ute. Dette er et område hvor også det ferdes en del barn, sier en leser som bor langs Førlandsveien.

Tysvær kommune har vedtatt egen forskrift om hold av hund. Med hensyn på husdyr som beiter skal hunder holdes i bånd i tidsrommet 1. mars til 31. oktober, i områder hvor det forekommer beite.
Helårig båndtvang gjelder på og ved kirkegårder, grav- og urnelunder, skoler, barnehager, og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, i tilknytning til boligområder og handleområder, lysløyper og viktige frilufts- og naturområder.