Vil hindre planter som skader naturen

Sentrale myndigheter og kommunene har nå større fokus på å forhindre spredning av fremmede plantearter som kan skade naturen. Det finnes flere i Tysvær.

Eksempler som er registrert i Tysvær kommune er parkslirekne, hagelupin, gyvel, rynkerose og bulkemispel. Disse er invaderende og fortrenger andre planter som naturlig hører hjemme i våre områder. I tillegg er flere av de svært vanskelige å bekjempe når de først har etablert seg.
Ifølge naturmangfoldloven har alle en aktsomhetsplikt, et ansvar for ikke å spre fremmede arter i norsk natur.
Hvis man hiver hageavfall utenfor hagegjerdet er det stor sannsynlighet for at noe av avfallet kan etablere seg. Slike villfyllinger er også et yndet skjulested for brunskognsegler. Hageavfall i friområder/på offentlige arealer kan regnes som forsøpling, jf. forurensingsloven §28 og naturmangfoldloven §28, minner kommunen på nett.