Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard
Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard

109 uten arbeid

Tallet på arbeidsledige i Tysvær er stabilt rundt 100 personer. Også om sommeren

Av Elisabeth Lie Nilsen, Leder, NAV Marked Nord-Rogaland

Økning i tilgang på stillinger og fortsatt stabil ledighet i Nord-Rogaland.
I sum har vi god nedgang sammenlignet med antall helt ledige arbeidssøkere i fjor på samme tid, med en nedgang på hele 348 personer. Juli er en mnd. hvor sesongutslagene ofte kan være vesentlige. Hos oss er det kun noen små utslag i enkeltkommuner denne gangen. Det er heller ingen indikasjoner på at dette er noe å merke seg utover den sesongjusterte ledigheten. I antall er det ingen vesentlige utslag. Haugesund ligger høyest i Nord-Rogaland med sine 2,4% helt ledige arbeidssøkere og dette er det samme som fylkessnittet. Etter kommer Karmøy og Tysvær med 1,9 % helt ledige og Vindafjord som har 1,8 % helt ledige. Suldal har nå 1,3% helt ledige og har byttet plass med Sauda som denne gangen ligger nederst med 1,1% helt ledige arbeidssøkere. Bokn og Utsira har begge så få ledige at tallet ikke oppgis.

Tiltak:
Tallet på arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak redusert betydelig denne mnd. blant annet p.g.a. ferietid. Det er nå 146 arbeidssøkere på tiltak i sum. Dette er 69 personer mindre på tiltak enn samme mnd. i fjor.

Bruttoledighet:

Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak, ser da slik ut:
Haugesund: 2,7% bruttoledighet
Rogaland: 2,7% bruttoledighet
Vindafjord: 2,2% bruttoledighet
Karmøy: 2,1% bruttoledighet
Tysvær: 2,1 % bruttoledighet
Suldal, Sauda, Utsira og Bokn: (Bruttotall oppgis ikke – pga. lave tall)

Samlet i Nord-Rogaland er det nå brutto 417 færre personer ledige – sammenlignet med juni i 2018.

Varsel om nedbemanning
Vi har ikke mottatt noen større varsler om permitteringer eller oppsigelser nå i juli.

Tilgang på stillinger:
Mens fylket som helhet har nedgang i antall utlyste stillinger på 14% (2055 stillinger), så har vi en gledelig økning i antall utlyste stillinger Nord-Rogaland på 10% (432 stillinger). Det er flest utlyste stillinger innen «Helse, pleie og omsorg», «Barne- og ungdomsarbeid», «Bygg og anlegg» og «Ingeniør- og IKT fag» her nord.

P.g.a. ferie i bedriftene har det vært en relativ rolig mnd. med tanke på oppdrag som meldes direkte til NAV. Hovedtyngden av de vi har hatt er innen bygg/anlegg og industrifag og resten spredt godt utover andre bransjer. Som forrige mnd. er det viktig for oss å nevne at flere bedrifter fortsatt melder behov for personer med fagbrev og erfaring innen industri og bygg/anlegg. Når det er vanskelig å få tak i den kompetansen man ønsker seg, så har vi erfaring med at bedriftene til slutt lyser ut færre stillinger, selv om behovet fortsatt kan være tilstede. Nav har fortsatt noe tilgang på arbeidskraft i disse bransjene, men gjerne ikke med alle kvalifikasjonene som bedriftene ønsker seg. Dette er det også veldig viktig for arbeidssøkere i disse bransjene og merke seg. Skulle man bli ledig, så må man i større grad kontakte bedriftene direkte uten å vente på utlyste stillinger. Vi oppfordrer igjen bedrifter til å ta kontakt med oss, slik at vi sammen kan se om vi kan finne kandidater som gjerne fyller deler av kompetansebehovet de har. Dette gjelder også innen flere av de bransjene som sliter med å finne de kandidatene de ønsker seg, som innen Helse, Transport og Ingeniør/IKT.