Resultater fra Førland

Her er resultatene fra Førland.

Resultater fra Førland:

Arbeiderpartiet 30,8%
Fremskrittspartiet 12,0%
Høyre 21,2%
Kristelig Folkeparti 11,3%
Miljøpartiet De Grønne 1,4%
Sosialistisk Venstreparti 1,7%
Senterpartiet 18,8%
Venstre 2,7%