Ecofisk AS søker om konsesjon for etablering av landbasert oppdrettsanlegg for laks på Espevik.
Ecofisk AS søker om konsesjon for etablering av landbasert oppdrettsanlegg for laks på Espevik.

NÆRING

Søknad om etablering landbasert anlegg for oppdrett av laks i Espevik