Det har vore mykje usikkerheit rundt framtida til Stuvik camping etter at Rasmus Skorpe ikkje fekk forlenge avtalen. Siste tida har velforeininga drive plassen i samband med kommunen, og no blir det altså Nedstrand vekst som tar campinga vidare. 
Arkivfoto: Mona Terjesen
Det har vore mykje usikkerheit rundt framtida til Stuvik camping etter at Rasmus Skorpe ikkje fekk forlenge avtalen. Siste tida har velforeininga drive plassen i samband med kommunen, og no blir det altså Nedstrand vekst som tar campinga vidare. Arkivfoto: Mona Terjesen

Sel campingplassen til Nedstrand vekst