De ansatte i Aksdal senter er svært glade for at det kommer pol. Her får senterleder Elisabeth Førland blomster og gratulasjon av ordfører Sigmund Lier. 
Foto: Mona Terjesen
De ansatte i Aksdal senter er svært glade for at det kommer pol. Her får senterleder Elisabeth Førland blomster og gratulasjon av ordfører Sigmund Lier. Foto: Mona Terjesen

NYHETER

Vinmonopolet med gladmelding. – Vi går for Aksdal

Under torsdagens styremøte var det satt av tid til utdeling av nye polutsalg. I søknadskøen lå Tysvær kommune. Det gjør de ikke lengre nå. Fredag kom nyheten om at Tysvær får polutsalg.

– Dette er et svært viktig signal til næringslivet i Tysvær og Aksdal spesielt. Nå håper vi at dette gir ringvirkninger for detaljehandelen vår, sier ordfører Sigmund Lier.
Han påpeker at han er glad på vegne av næringslivet.
– Vi har søkt om å få vinmonopolutsalg for å styrke handelen i Aksdal. Nå når vi har fått ja, må vi gå videre i prosessen med å finne lokale, sier ordføreren.
Etter det Tysvær Bygdeblad erfarer er det Aksdal Sneter og dagens blomsterbutikk som er tenkt som polutsalg. Men det er ikke avgjort, og ingen i kommunen ønsker å uttale seg om det, før prosessen er i gang. det er Tysvær kommune som har søkt om polutsalg.

Pressemeldingen
Her er Vinmonopolets pressemelding:
Fem nye pol åpnes neste år. Med disse har Vinmonopolet 339 butikker og 98 prosent av oss bor i en kommune med pol.
Vinmonopolets styre vedtok i dag to nye steder for butikketablering. I tillegg har vi åtte andre steder fra tidligere vedtak, hvorav trolig minst tre lar seg åpne i 2020. Vinmonopolet ønsker å åpne disse butikkene i 2020, forutsatt at vi finner egnede lokaler i den enkelte kommune.
Geografisk spredning
Vinmonopolet har vært opptatt av å sikre geografisk spredning og å prioritere kommuner og handelssteder som ikke har Vinmonopol.

De to nye butikkene vil bli lokalisert i:
• Eggedal i Sigdal i Buskerud
• Aksdal i Tysvær i Rogaland

De åtte butikkene vedtatt tidligere vil bli lokalisert i:
• Sand i Suldal i Rogaland, åpner forhåpentligvis i løpet av 2020
• Sand i Nord-Odal i Hedmark, åpner forhåpentligvis i løpet av 2020
• Oslo, Valkyrie plass, åpner trolig februar/mars 2020
• Oslo, Bergen, Stavanger, Moss og Råde i Østfold er også tildelt pol. Disse vil åpne når relevante lokaler er tilgjengelige eller når beliggenhet innad i kommune/by er nærmere avklart.

200 pol nye pol siste 20 år
– Vi har åpnet godt over 200 pol de siste 20 årene. Selv om vi har innfridd målsettingen om at 97 prosent av landets befolkning skal bo i en kommune med pol eller mindre enn 30 km fra nærmeste pol, skal vi fortsette å åpne nye butikker i årene som kommer, når blant annet bosettingsmønster, turisme og handel på stedet tilsier det. At alle butikker skal dekke egne kostnader vil gjelde som før. Det er stadig mer krevende å finne steder for lønnsom etablering av nye butikker. Derfor er vi godt fornøyd med at Styret kunne vedta to nye steder som vi håper å åpne raskest mulig neste år. Begge etableringene vil bidra til å bedre tilgjengeligheten i distriktene ytterligere, sier administrerende direktør Elisabeth Hunter.

Etableringskriteriene
Etablering av de nye butikkene er basert på en samlet vurdering av geografisk dekning og kravet til lønnsom drift av våre butikker. De viktigste enkeltkriteriene som er lagt til grunn for etableringene er:
• Detaljhandel, antall millioner kroner i omsetning og hvilke bransjer som er representert på kommunens største tettsted
• Andre faktorer som påvirker aktiviteten på stedet (arbeidsplasser, tjenestetilbud, turisme, forbipasserende, etc.)
• Befolkningsgrunnlag og bosettingsmønster i kommunen
• Avstand til en eksisterende Vinmonopol-butikk
• At nyetableringen dekker sine egne kostnader

Begge butikkene som foreslås etablert i 2020 vil dekke egne kostnader.
– Av hensyn til både Vinmonopolets alkoholpolitiske legitimitet og fremtidige soliditet er det riktig å prioritere økonomisk trygge etableringer, sier Hunter.

Tysvær og Sigdal
Mens Tysvær er landets største handelskommune uten pol er Sigdal landets største hyttekommune uten pol. Disse to faktorene har vært avgjørende for valget av nevnte to kommuner.
Total detaljhandel for Tysvær var i 2018 drøyt 470 millioner kroner ifølge tall fra SSB; for Sigdal var handelen snaut 190 millioner kroner.

334 butikker
Ved utgangen av 2019 har Vinmonopolet 334 butikker i drift, 344 butikker inkludert de 10 som ennå ikke er åpnet. I 2020 vil 94 prosent av befolkningen bo i kommuner med eget Vinmonopol, mens 98 prosent av befolkningen bor i en kommune med pol eller nærmere enn 30 km fra nærmeste Vinmonopol.