– Me hadde eit mål om å sette Tysvær på kartet for alle  som var tilstades, og at dei blei merksame på dei tre konsesjonane som er gitt i vår kommune, seier Hildegunn og John Flengstad
– Me hadde eit mål om å sette Tysvær på kartet for alle som var tilstades, og at dei blei merksame på dei tre konsesjonane som er gitt i vår kommune, seier Hildegunn og John Flengstad

Deltok på fagseminar om vindkraftkonflikt og landsmøte i MOTVIND